fbpx

Privacybeleid

Om een abonnement af te sluiten hebben wij uw gegevens nodig, maar die beschermen wij natuurlijk ook. Hier wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens wij verweken, hoe wij deze gebruiken, opslaan en beschermen. Dit privacybeleid is van kracht voor de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en optimaal gebruik van onze website. Door gebruik te maken van deze website gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met onze privacybeleid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Kopie identiteitsbewijs 
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  door een een abonnement af te sluiten
 

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

– Het asluiten van uw abonnement
– Het afhandelen van uw maandelijkse betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om uw fiets te bezorgen en onze diensten uit te voeren
– U toegang te verlenen tot uw account dashboard 
 
Hoe wij persoonsgegevens opslaan

Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in een bestand enkel toegankelijk voor ons en onze IT providers. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 30 dagen na einddatum van het abonnement.
 
Hoe wij persoonsgegevens beschermen
 
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contact pagina
 
Persoonsgegevens delen met derde
 
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor dezelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
 
Persoonsgegevens inzien of wijzigen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kunt u zelf doen via uw account dashboard. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of u een andere vragen en/of opmerkingen heeft over onze privacybeleid, neem dan contact met ons op via de contact pagina

Taal